Η Εταιρεία

      Η εταιρεία STAR1  είναι από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες της Πάτρας. Στη μακρόχρονη πορεία της προσφέρει άμεσα καi ποιοτικά τις υπηρεσίες της χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και φιλίας με τους πελάτες της.

     Η STAR1  δραστηριοποιείται στην εξυπηρέτηση των πολυκατοικιών αναλαμβάνοντας τη διαχείριση, την έκδοση και είσπραξη κοινοχρήστων,τον καθαρισμό κτηρίων και εν γένει  τη φροντίδα των πολυκατοικιών με ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη.

    Η πολλών δεκαετιών πείρα μας μας κατατάσσει στις πλέον φερέγγυες εταιρείες διαχείρισης κτηρίων και γραφείων.Το πεπειραμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκεται πάντα δίπλα στους ένοικους της πολυκατοικίας για να εξυπηρετεί κάθε ανάγκη τους.

Το σκεπτικό μας: η άμεση και η σωστή εξυπηρέτηση των ενοίκων της πολυκατοικίας.