Νομικοί Σύμβουλοι

Όταν η ομαλή λειτουργία του κτηρίου παρακωλύεται  εξ αιτίας οφειλών ή αδυναμίας συμμόρφωσης ενοίκων και ιδιοκτητών στην αποπληρωμή κοινοχρήστων λογαριασμών, η εταιρεία μας διαθέτει ειδικούς και έμπειρους νομικούς συμβούλους για την έννομη διεκδίκηση αυτών επαναφέροντας την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας