Τεχνική Κάλυψη

Παρέχεται  άριστη, άμεση  αλλά και οικονομική τεχνική κάλυψη  της πολυκατοικίας σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης  από τους  άρτια καταρτισμένους συνεργάτες μας (ηλεκτρολογικές – υδραυλικές  εργασίες, αποφράξεις,  συντήρηση καυστήρα-λέβητα, αναγομώσεις πυροσβεστήρων, καθαρισμός των χώρων κ.ά.). Αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και περαιτέρω ζημίες.