Θέρμανση

Ο υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου (συνολικά και ανά διαμέρισμα)  πραγματοποιείται βάσει του είδους της θέρμανσης και σύμφωνα με τον κανονισμό της  εκάστοτε πολυκατοικίας.

Υπολογισμός βάσει του τύπου θέρμανσης :

– Οι μετρήσεις των ωρομετρητών αυτονομίας αναγράφονται στα ειδοποιητήρια του κάθε διαμερίσματος (προηγούμενες και παροντικές).